องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 225 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดอนนาดี หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 3 ช่วง [ 2 มิ.ย. 2566 ]2
2 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู [ 2 มิ.ย. 2566 ]0
3 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมซมถนนลูกรังบ้านโคกกุง หมู่ที่ 8 และ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านขามใหม่ หมู่ที่ 14 [ 1 มิ.ย. 2566 ]0
4 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู [ 1 มิ.ย. 2566 ]0
5 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโคกกุง หมูที่ 8 และบ้านขามใหม่ หมู่ที่ 14 [ 1 มิ.ย. 2566 ]1
6 โครงการก่อสร้างถนนผิวหินคลุกบ้านค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู สายแยกไปข้างฟาร์มหมู [ 31 พ.ค. 2566 ]1
7 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกกุงใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวีดหนองบัวลำภู เส้นลำห้วยนา [ 30 พ.ค. 2566 ]1
8 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู สายแยกนานายแสวง พันธ์ก่ำ [ 30 พ.ค. 2566 ]0
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 3 บริเวณเส้นแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2146 ไปฟาร์มไก่ [ 10 พ.ค. 2566 ]1
10 ประำกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ 1 บริเวณเส้นซอยหน้าวัดป่าศรีสว่าง [ 10 พ.ค. 2566 ]0
11 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านขามใหม่ หมู่ที่ 14 เส้นซอยบ้านนายเสถียร ภักดีสมัย [ 10 พ.ค. 2566 ]1
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านข้องโป้ หมู่ที่ 11 จากทางเข้าหมู่บ้านไปโรงสีชุมชน [ 9 พ.ค. 2566 ]0
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านข้องโป้ หมู่ที่ 5 บริเวณเส้นจากภายในหมู่ทบ้าน [ 21 เม.ย. 2566 ]3
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหอสูง บ้านโคกกุง หมู่ที่ 12 [ 29 มี.ค. 2566 ]7
15 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล.โดยฉาบผิวด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านขาม หมู่ 1 [ 22 มี.ค. 2566 ]7
16 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคสล.โดยฉาบผิวแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านค้อ ม.6 [ 22 มี.ค. 2566 ]4
17 โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านธาตุุหาญเทาว์ หมู่ที่ 2 [ 17 มี.ค. 2566 ]10
18 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบดทับ บ้านโนนหวาย หมู่ 9 เส้นจากบ้านโนนหวาย หมู่ 9 ไปเชื่อมถนนบ้านข้องโป้ หมู่ที่ 11 [ 17 มี.ค. 2566 ]5
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำพะเนียง บ้านธาตุหาญเทาว์ หมู่ที่ 2 [ 15 มี.ค. 2566 ]5
20 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาวางท่อ คสล.บ้านข้องโป้ หมู่ 5 เส้นแยกจากถนนไปบ้านค้อ หมู่ 6 ไปถนนรอบหมู่บ้าน [ 6 ก.พ. 2566 ]7
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12