องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 170 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบดทับ บ้านหิน หมู่ 4 เส้นข้างโรงเรียนบ้านดอนนาดี ไปดอนนาน้อย [ 29 ก.ย. 2564 ]18
2 ประกาศราคากลางโครงการถมดินกั้นลำพะเนียงกับวังหมากแก้ว บ้านหิน หมู 4 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองลัวลำภู [ 29 ก.ย. 2564 ]15
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประาหอถังสูง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู [ 29 ก.ย. 2564 ]18
4 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบดทับ บ้านโคกกุง หมู่ที่ 8 เส้นนายทองอินทร์ ชมภูทีป ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู [ 28 ก.ย. 2564 ]18
5 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบดทับ บ้านโคกกุง หมู่ 8 เส้นนา ส.อบต.สมชาย ไปภูพาน ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู [ 28 ก.ย. 2564 ]17
6 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบดทับ บ้านค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู [ 27 ก.ย. 2564 ]21
7 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบดทับ บ้านธาตุใหม่พัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู [ 27 ก.ย. 2564 ]18
8 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาต่อเติมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู [ 9 ก.ย. 2564 ]26
9 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบดทับ บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู [ 8 ก.ย. 2564 ]27
10 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.12 [ 8 ก.ย. 2564 ]22
11 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข้องโป้ [ 7 ก.ย. 2564 ]19
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านธาตุหาญเทาว์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู [ 19 ส.ค. 2564 ]27
13 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านดอนนาดี หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู [ 19 ส.ค. 2564 ]27
14 ปรกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านขาม หมู่ที่ 1 [ 13 ส.ค. 2564 ]29
15 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านขามใหม่ หมู่ที่ 14 - บ้านขาม หมู่ที่ 1 [ 5 ก.ค. 2564 ]32
16 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนหวาย หมู่ที่ 9 [ 2 ก.ค. 2564 ]34
17 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบดอีดแน่น บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 10 [ 1 เม.ย. 2564 ]38
18 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบดอัดแน่น บ้านค้อ หมู่ที่ 6 [ 1 เม.ย. 2564 ]34
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำกั้นลำห้วยหนองโดก บ้านหิน หมู่ที่ 4 [ 24 มี.ค. 2564 ]36
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำ (ห้องน้ำผู้สูงอายุ) [ 2 ก.พ. 2564 ]32
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9