องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ประเภทบริหารทั่วไป [ 12 ก.ค. 2564 ]63
2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ประเภททั่วไป [ 12 ก.ค. 2564 ]61
3 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 10 ม.ค. 2563 ]139
4 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ม.ค. 2562 ]137
5 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ [ 1 ม.ค. 2562 ]138
6 คู่มือการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน [ 1 ม.ค. 2562 ]137
7 คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 1 ม.ค. 2562 ]134
8 คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ [ 1 ม.ค. 2562 ]135
9 คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช. [ 1 ม.ค. 2562 ]135
10 คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ [ 1 ม.ค. 2562 ]136
11 คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 [ 1 ม.ค. 2562 ]133
12 คู่มือปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ [ 1 ม.ค. 2562 ]135
13 คู่มือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 1 ม.ค. 2562 ]126
14 คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง [ 1 ม.ค. 2562 ]134