องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้มาตรการต่างๆเพื่อให้เกิดความโปร่งใส่ สุจริต สร้างความเป็นธรรม [ 7 มี.ค. 2566 ]23
2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง [ 6 ม.ค. 2566 ]21
3 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) [ 15 เม.ย. 2565 ]95
4 ประกาศใช้มาตรการป้องกันการทุจริต [ 4 เม.ย. 2565 ]96
5 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) [ 7 ม.ค. 2564 ]183
6 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน [ 21 ม.ค. 2563 ]180
7 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 20 ม.ค. 2563 ]186
8 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 20 ม.ค. 2563 ]184
9 มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 20 ม.ค. 2563 ]239
10 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 20 ม.ค. 2563 ]191
11 มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 20 ม.ค. 2563 ]183