องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) [ 15 เม.ย. 2565 ]73
2 ประกาศใช้มาตรการป้องกันการทุจริต [ 4 เม.ย. 2565 ]72
3 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) [ 7 ม.ค. 2564 ]160
4 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน [ 21 ม.ค. 2563 ]157
5 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 20 ม.ค. 2563 ]161
6 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 20 ม.ค. 2563 ]161
7 มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 20 ม.ค. 2563 ]206
8 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 20 ม.ค. 2563 ]167
9 มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 20 ม.ค. 2563 ]163