องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม


การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข้องโป้

    รายละเอียดข่าว

ด้วยศูนย์พัฒาเด็กเล็กบ้านข้องโป้ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข้องโป้ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม โดยมีนายชัยโย  ตรีวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข้องโป้ให้ได้มาตรฐานการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและได้มาตรฐานการศึกษาของชาติต่อไป


    เอกสารประกอบ การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข้องโป้
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ