องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน


คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว

การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  ซึ่งเป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนที่พบ โดยการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานฯ และมีการกำหนดห้วงระยะเวลาดำเนินงานให้แล้วเสร็จที่ชัดเจน    เอกสารประกอบ

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ