องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

    รายละเอียดข่าว

โดยในการจัดประชุมสภาฯ ทั้งในสมัยสามัญและสมัยวิสามัญ จะมีหนังสือประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ด้วยทุกครั้ง เพื่อให้ได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน    เอกสารประกอบ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ