องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม


การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม

    รายละเอียดข่าว

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกซึ่งมีคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านต่างๆ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจของหน่วยงาน    เอกสารประกอบ การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ