องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 
"รำวงคองก้า" วัฒนธรรมเด่นแห่งตำบลบ้านขาม จังหวัดหนองบัวลำภู
 
งานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดหนองบัวลำภู ปร
 
ทำดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ (Daffodill) ในพระราชพิ
 
ดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ จากกลีบกระดาษอัดสำเร็จ
 
กำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 
ลงประชามติ
 
วันฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓
 
เพลงหนองบัวลำภู
 
เพลงลอยกระทงภาษาอังกฤษ
 
ประวัติประเพณีลอยกระทง
 
รำวงจังหวะม้าย่อง ของกลุ่มรำวงคองก้าแมงตับเต่าศรีข
 
ประวัตินายกรัฐมนตรีคนที่ 29
 
เพลง คืนความสุขให้ประเทศไทย
 
เพลง คืนความสุขให้ประชาชน
 
อยู่อย่างจงรัก ตายอยางภักดี
 
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น อบต.บ้านขาม
 
กำเนิด ASEAN community