องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)[วันที่ 2022-04-01][ผู้อ่าน 309]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยวิสาม...[วันที่ 2022-03-29][ผู้อ่าน 292]
 
  การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบ...[วันที่ 2022-03-10][ผู้อ่าน 279]
 
  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข...[วันที่ 2022-03-01][ผู้อ่าน 270]
 
  คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม[วันที่ 2022-02-01][ผู้อ่าน 322]
 
  การประชุมสภาองค์์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามั...[วันที่ 2022-02-01][ผู้อ่าน 263]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ครั้งแรก[วันที่ 2022-01-06][ผู้อ่าน 436]
 
  โครงการจุดตรวจบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565[วันที่ 2021-12-29][ผู้อ่าน 439]
 
  การรณรงค์การเลิกบุหรี่[วันที่ 2021-12-13][ผู้อ่าน 83]
 
  วันเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น (อบต.บ้า...[วันที่ 2021-11-30][ผู้อ่าน 499]
 
  รับบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถ...[วันที่ 2021-11-11][ผู้อ่าน 481]
 
  ออกตรวจความเรียบร้อยร่วมกับผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ...[วันที่ 2021-11-08][ผู้อ่าน 412]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37