องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560


วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ สามัญ ที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เพื่อปรึกษาข้อราชการต่างๆ

2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-30
2024-05-30