องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 25 เม.ย. 2567 ]22
2 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) [ 10 ต.ค. 2565 ]72
3 ประกาศ เรื่อง ขยายกรอบเวลายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) [ 12 ต.ค. 2564 ]126
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 (พ.ศ.2563-2464) [ 20 ก.ย. 2562 ]237
5 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 1 ม.ค. 2561 ]216