องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ครั้งที่ 1/2566) [ 13 ก.พ. 2566 ]207
2 การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน [ 15 มี.ค. 2565 ]442
3 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม [ 15 ก.พ. 2565 ]215
4 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 10 ก.พ. 2565 ]164
5 การประชุมตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของ อปท. [ 17 มี.ค. 2564 ]307
6 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม [ 17 มี.ค. 2564 ]270
7 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 15 ก.พ. 2564 ]260
8 การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 29 ม.ค. 2564 ]269
9 การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านขาม ประจำปีการศึกษา 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]308
10 การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข้องโป้ ประจำปีการศึกษา 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]266
11 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 26 พ.ค. 2563 ]277
12 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม [ 4 พ.ค. 2563 ]273
13 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 17 ก.พ. 2563 ]254
14 การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านขาม [ 14 พ.ค. 2562 ]255
15 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ ศพด.ตำบลบ้านขาม [ 14 พ.ค. 2562 ]271
16 การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข้องโป้ [ 13 พ.ค. 2562 ]318
17 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ ศพด.บ้านข้องโป้ [ 13 พ.ค. 2562 ]324
18 การประชุมหารือแนวทางการขอรับเงินอุดหนุน การจัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]505
19 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม [ 22 เม.ย. 2562 ]262