องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘


วันที่ 13-14 สิงหาคม 2558 : กองส่งเสริมการเกษตร  จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  หลักสูตร "การส่งเสริมเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐิจพอเพียง" ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดสกลนคร
2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08