องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๕๘


วันที่ ๑๘-๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๘ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จัดโครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม  ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ณ  รีสอร์ทบ้านไร่อิงดอย  จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน  กลุ่มเป้าหมายจำนวน  ๕๐  คน
2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08