องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการจุดตรวจบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙


วันที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๙ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ได้จัดโครงการจุดตรวจบริการประชาชน  ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ - ๕ มกราคม  ๒๕๕๙  ณ  ศูนย์บริการประชาชนตำบลบ้านขาม  โดยมีพิธีเปิดโครงการในวันที่  ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๘ ท่านชัยโย  ตรีวืเศษ นายกองค์ารบิหารส่วนตำบลบ้านขาม  เป็นประธานเปิดงาน
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03