องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559


วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  กำหนดจัดประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559  ระหว่างวันที่  1- 15 พฤศจิกายน 2555  เพือปรึกษาขอราชการต่างๆ เวลา  09.00 น.   ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
 

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03