องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561วันที่ 10 และ 15 สิงหาคม 2561 : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามจัดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 และหารือข้อราชการอื่นๆ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบานขาม 

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03