องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


อบต.บ้านขาม ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิให้แก่ รพสต.ในเขตตำบลบ้านขามทั้ง 2 แห่ง


เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 : นายชับโย ตรีวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  พร้อมคณะเดินทางไปส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตตำบลบ้านขาม ทั้ง 2 แห่ง 

2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03
2022-09-30
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-26