องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]195
2 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒) [ 28 มิ.ย. 2561 ]159
3 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) [ 30 มิ.ย. 2559 ]167
4 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) [ 3 ก.ค. 2558 ]159
5 แผนพัฒนาสามปี 57-59(คำนำ) [ 29 เม.ย. 2557 ]166
6 แผนพัฒนาสามปี 57-59(ส่วนที่1(บทนำ)) [ 29 เม.ย. 2557 ]156
7 แผนพัฒนาสามปี 57-59(ส่วนที่2) [ 29 เม.ย. 2557 ]173
8 แผนพัฒนาสามปี 57-59(ส่วนที่3) [ 29 เม.ย. 2557 ]155
9 แผนพัฒนาสามปี 57-59(ส่วนที่4) [ 29 เม.ย. 2557 ]159
10 แผนพัฒนาสามปี 57-59(ส่วน5) [ 29 เม.ย. 2557 ]159
11 แผนพัฒนาสามปี 57-59(ส่วนที่6) [ 29 เม.ย. 2557 ]156