องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-2565 [ 10 เม.ย. 2566 ]4
2 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) [ 26 ม.ค. 2566 ]24
3 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]242
4 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒) [ 28 มิ.ย. 2561 ]240
5 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) [ 30 มิ.ย. 2559 ]214
6 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) [ 3 ก.ค. 2558 ]205
7 แผนพัฒนาสามปี 57-59(คำนำ) [ 29 เม.ย. 2557 ]262
8 แผนพัฒนาสามปี 57-59(ส่วนที่1(บทนำ)) [ 29 เม.ย. 2557 ]204
9 แผนพัฒนาสามปี 57-59(ส่วนที่2) [ 29 เม.ย. 2557 ]270
10 แผนพัฒนาสามปี 57-59(ส่วนที่3) [ 29 เม.ย. 2557 ]202
11 แผนพัฒนาสามปี 57-59(ส่วนที่4) [ 29 เม.ย. 2557 ]207
12 แผนพัฒนาสามปี 57-59(ส่วน5) [ 29 เม.ย. 2557 ]242
13 แผนพัฒนาสามปี 57-59(ส่วนที่6) [ 29 เม.ย. 2557 ]250