องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 


หัวข้อที่ทำการโหวต : ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
 
ดีมาก
7คะแนน26.92%
ดี
6คะแนน23.08%
ปานกลาง
2คะแนน7.69%
พอใช้
1คะแนน3.85%
ต้องปรับปรุง
10คะแนน38.46%
 
จำนวนคนที่ทำการโหวตทั้งหมด : 26 ท่าน