องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์ฯ


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2564)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ