องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตำบลบ้านขาม ประจำปี...[วันที่ 2018-12-26][ผู้อ่าน 526]
 
  ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบ...[วันที่ 2018-12-06][ผู้อ่าน 133757918]
 
  โครงการปรับปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพ[วันที่ 2018-12-04][ผู้อ่าน 520]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ตำบลบ้านขาม ประจำป...[วันที่ 2018-12-03][ผู้อ่าน 510]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยวิสา...[วันที่ 2018-11-13][ผู้อ่าน 427]
 
  กิจกรรมทำความสะอาด อบต.[วันที่ 2018-11-08][ผู้อ่าน 436]
 
  กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย (เดือ...[วันที่ 2018-11-06][ผู้อ่าน 427]
 
  พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รั...[วันที่ 2018-10-24][ผู้อ่าน 468]
 
  ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด...[วันที่ 2018-10-16][ผู้อ่าน 499]
 
  กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย (เดือ...[วันที่ 2018-09-04][ผู้อ่าน 600]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลบ้านขาม ...[วันที่ 2018-09-03][ผู้อ่าน 478]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามั...[วันที่ 2018-08-15][ผู้อ่าน 452]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36