องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 


  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)[วันที่ 2022-04-01][ผู้อ่าน 328]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยวิสาม...[วันที่ 2022-03-29][ผู้อ่าน 316]
 
  การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบ...[วันที่ 2022-03-10][ผู้อ่าน 295]
 
  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข...[วันที่ 2022-03-01][ผู้อ่าน 283]
 
  คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม[วันที่ 2022-02-01][ผู้อ่าน 342]
 
  การประชุมสภาองค์์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามั...[วันที่ 2022-02-01][ผู้อ่าน 277]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ครั้งแรก[วันที่ 2022-01-06][ผู้อ่าน 473]
 
  โครงการจุดตรวจบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565[วันที่ 2021-12-29][ผู้อ่าน 459]
 
  การรณรงค์การเลิกบุหรี่[วันที่ 2021-12-13][ผู้อ่าน 102]
 
  วันเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น (อบต.บ้า...[วันที่ 2021-11-30][ผู้อ่าน 531]
 
  รับบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถ...[วันที่ 2021-11-11][ผู้อ่าน 512]
 
  ออกตรวจความเรียบร้อยร่วมกับผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ...[วันที่ 2021-11-08][ผู้อ่าน 441]
 

หน้า
<< 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 >> 40 ไปหน้าที่