องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 


  โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 บ้าน...[วันที่ 2018-12-31][ผู้อ่าน 639]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตำบลบ้านขาม ประจำปี...[วันที่ 2018-12-26][ผู้อ่าน 549]
 
  ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบ...[วันที่ 2018-12-06][ผู้อ่าน 133757938]
 
  โครงการปรับปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพ[วันที่ 2018-12-04][ผู้อ่าน 535]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ตำบลบ้านขาม ประจำป...[วันที่ 2018-12-03][ผู้อ่าน 548]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยวิสา...[วันที่ 2018-11-13][ผู้อ่าน 444]
 
  กิจกรรมทำความสะอาด อบต.[วันที่ 2018-11-08][ผู้อ่าน 452]
 
  กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย (เดือ...[วันที่ 2018-11-06][ผู้อ่าน 436]
 
  พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รั...[วันที่ 2018-10-24][ผู้อ่าน 479]
 
  ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด...[วันที่ 2018-10-16][ผู้อ่าน 514]
 
  กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย (เดือ...[วันที่ 2018-09-04][ผู้อ่าน 643]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลบ้านขาม ...[วันที่ 2018-09-03][ผู้อ่าน 515]
 

หน้า
<< 1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 >> 40 ไปหน้าที่