องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 


  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.บ้านขามลงพื้นที่ต...[วันที่ 2021-11-03][ผู้อ่าน 356]
 
  ผู้ตรวจการเลือกตั้งเข้าพบปะ ตรวจเยี่ยม [วันที่ 2021-11-01][ผู้อ่าน 360]
 
  บรรยากาศ การรับสมัครสมาชิก อบต.บ้านขาม และ นายก อบ...[วันที่ 2021-10-11][ผู้อ่าน 434]
 
  การประชุมเตรียมความพร้อมในการรับสมัครสมาชิกสภาท้อง...[วันที่ 2021-10-07][ผู้อ่าน 345]
 
  การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ...[วันที่ 2021-09-06][ผู้อ่าน 403]
 
  โครงการฝึกอาชีพคนพิการ หลักสูตรการซ่อมกายอุปกรณ์[วันที่ 2021-09-01][ผู้อ่าน 293]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา...[วันที่ 2021-08-23][ผู้อ่าน 332]
 
  เปิดศูนย์กักกันตัว ระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล...[วันที่ 2021-08-03][ผู้อ่าน 314]
 
  การเตรียมความพร้อมของสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยง COVI...[วันที่ 2021-08-01][ผู้อ่าน 367]
 
  รับมอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์[วันที่ 2021-07-15][ผู้อ่าน 350]
 
  กิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day)[วันที่ 2021-07-02][ผู้อ่าน 288]
 
  การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน[วันที่ 2021-06-29][ผู้อ่าน 372]
 

หน้า
<< 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 >> 40 ไปหน้าที่