องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักง...[วันที่ 2017-02-20][ผู้อ่าน 442]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามั...[วันที่ 2017-02-13][ผู้อ่าน 468]
 
  การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน[วันที่ 2017-02-01][ผู้อ่าน 415]
 
  รับ-มอบกระเช้า ปีใหม่[วันที่ 2017-01-05][ผู้อ่าน 465]
 
  กิจกรรมงานปีใหม่[วันที่ 2016-12-30][ผู้อ่าน 416]
 
  โครงการจัดตั้งจุดตรวจ-รับบริการประชาชน ช่วงเทศกาลป...[วันที่ 2016-12-29][ผู้อ่าน 496]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ตำบลบ้านขาม ปีงบปร...[วันที่ 2016-12-20][ผู้อ่าน 498]
 
  งานบุญกุ้มข้าวใหญ่[วันที่ 2016-12-12][ผู้อ่าน 428]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยวิสา...[วันที่ 2016-12-01][ผู้อ่าน 444]
 
  พิธีมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม[วันที่ 2016-11-28][ผู้อ่าน 465]
 
  งานพิธีวางพานดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พ...[วันที่ 2016-11-16][ผู้อ่าน 487]
 
  การเข้าเฝ้าถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิน ม...[วันที่ 2016-11-15][ผู้อ่าน 461]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23หน้า 24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37