องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 


  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามั...[วันที่ 2016-11-14][ผู้อ่าน 431]
 
  การประชุมประชาคมระดับตำบลฯ[วันที่ 2016-11-11][ผู้อ่าน 735]
 
  การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติรา...[วันที่ 2016-11-11][ผู้อ่าน 504]
 
  ร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห...[วันที่ 2016-11-08][ผู้อ่าน 428]
 
  ร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห...[วันที่ 2016-10-31][ผู้อ่าน 498]
 
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับส...[วันที่ 2016-10-26][ผู้อ่าน 526]
 
  ร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๙[วันที่ 2016-10-24][ผู้อ่าน 473]
 
  ร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห...[วันที่ 2016-10-24][ผู้อ่าน 494]
 
  ต้อนรับนักทรัพยากรบุคคล โอน/ย้ายมาใหม่[วันที่ 2016-10-06][ผู้อ่าน 594]
 
  พิธีเปิดป้ายและการประชุมศูนย์บริการคนพิการองค์การบ...[วันที่ 2016-09-27][ผู้อ่าน 1280]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภา...[วันที่ 2016-09-26][ผู้อ่าน 511]
 
  โครงการพัฒนาอาชีพผู้สูงวัยก้าวไกลสู่อาเซียน[วันที่ 2016-09-23][ผู้อ่าน 507]
 

หน้า
<< 1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 >> 40 ไปหน้าที่