องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  การประชุมสภาองค์์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามั...[วันที่ 2022-02-01][ผู้อ่าน 224]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ครั้งแรก[วันที่ 2022-01-06][ผู้อ่าน 384]
 
  โครงการจุดตรวจบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565[วันที่ 2021-12-29][ผู้อ่าน 382]
 
  การรณรงค์การเลิกบุหรี่[วันที่ 2021-12-13][ผู้อ่าน 49]
 
  วันเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น (อบต.บ้า...[วันที่ 2021-11-30][ผู้อ่าน 451]
 
  รับบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถ...[วันที่ 2021-11-11][ผู้อ่าน 428]
 
  ออกตรวจความเรียบร้อยร่วมกับผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ...[วันที่ 2021-11-08][ผู้อ่าน 359]
 
  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.บ้านขามลงพื้นที่ต...[วันที่ 2021-11-03][ผู้อ่าน 283]
 
  ผู้ตรวจการเลือกตั้งเข้าพบปะ ตรวจเยี่ยม [วันที่ 2021-11-01][ผู้อ่าน 280]
 
  บรรยากาศ การรับสมัครสมาชิก อบต.บ้านขาม และ นายก อบ...[วันที่ 2021-10-11][ผู้อ่าน 378]
 
  การประชุมเตรียมความพร้อมในการรับสมัครสมาชิกสภาท้อง...[วันที่ 2021-10-07][ผู้อ่าน 266]
 
  การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ...[วันที่ 2021-09-06][ผู้อ่าน 314]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32