องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน โรงเรียนบ้า...[วันที่ 2022-09-21][ผู้อ่าน 116]
 
  โครงการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรม...[วันที่ 2022-09-20][ผู้อ่าน 109]
 
  พิธีรับมอบโล่บุคคลสูงวัยพลังบวก[วันที่ 2022-09-19][ผู้อ่าน 127]
 
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล...[วันที่ 2022-09-19][ผู้อ่าน 75]
 
  โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข[วันที่ 2022-09-19][ผู้อ่าน 65]
 
  โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข[วันที่ 2022-09-19][ผู้อ่าน 66]
 
  ประชุมเพื่อพิจารณาคำร้องขอการรับชำระหนี้โครงการเศร...[วันที่ 2022-09-12][ผู้อ่าน 65]
 
  ประชุมเพื่อพิจารณาคำร้องขอผ่อนผันการชำระหนี้โครงกา...[วันที่ 2022-09-12][ผู้อ่าน 68]
 
  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย(อัคคีภัย)[วันที่ 2022-09-12][ผู้อ่าน 145]
 
  พิธีเปิดมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที...[วันที่ 2022-09-08][ผู้อ่าน 74]
 
  การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริ...[วันที่ 2022-09-07][ผู้อ่าน 72]
 
  มอบบ้านผู้สูงอายุ[วันที่ 2022-09-07][ผู้อ่าน 122]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36