องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน โรงเรียนบ้า...[วันที่ 2022-09-21][ผู้อ่าน 68]
 
  โครงการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรม...[วันที่ 2022-09-20][ผู้อ่าน 62]
 
  พิธีรับมอบโล่บุคคลสูงวัยพลังบวก[วันที่ 2022-09-19][ผู้อ่าน 78]
 
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล...[วันที่ 2022-09-19][ผู้อ่าน 43]
 
  โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข[วันที่ 2022-09-19][ผู้อ่าน 35]
 
  โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข[วันที่ 2022-09-19][ผู้อ่าน 34]
 
  ประชุมเพื่อพิจารณาคำร้องขอการรับชำระหนี้โครงการเศร...[วันที่ 2022-09-12][ผู้อ่าน 37]
 
  ประชุมเพื่อพิจารณาคำร้องขอผ่อนผันการชำระหนี้โครงกา...[วันที่ 2022-09-12][ผู้อ่าน 35]
 
  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย(อัคคีภัย)[วันที่ 2022-09-12][ผู้อ่าน 97]
 
  พิธีเปิดมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที...[วันที่ 2022-09-08][ผู้อ่าน 37]
 
  การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริ...[วันที่ 2022-09-07][ผู้อ่าน 46]
 
  มอบบ้านผู้สูงอายุ[วันที่ 2022-09-07][ผู้อ่าน 76]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32