องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อมานิจ พาภักดี ณ วัดป่าบ้าน...[วันที่ 2023-08-30][ผู้อ่าน 8]
 
  ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม คุณพ่อมานิจ พาภักดี ณ บ...[วันที่ 2023-08-28][ผู้อ่าน 8]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพสตรี หลักสูตรส่งเสริม การขายออ...[วันที่ 2023-08-22][ผู้อ่าน 39]
 
  ร่วมทำกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) ณ โรงเรียนบ้...[วันที่ 2023-08-21][ผู้อ่าน 38]
 
  ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งต้นไม้[วันที่ 2023-08-18][ผู้อ่าน 15]
 
  เปิดงานโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำห...[วันที่ 2023-08-17][ผู้อ่าน 53]
 
  กองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่่องแสงสว่า...[วันที่ 2023-08-17][ผู้อ่าน 56]
 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ออกสำรวจพื้นที่ฯ[วันที่ 2023-08-16][ผู้อ่าน 52]
 
  ลงพื้นที่ออกติดไฟฟ้าส่องแสงสว่างสาธารณะเพิ่มเติม ใ...[วันที่ 2023-08-16][ผู้อ่าน 53]
 
  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ( ครั้งที่ 2 ) ประจ...[วันที่ 2023-08-15][ผู้อ่าน 15]
 
  ร่วมทำบุญถวายต้นเงิน ณ วัดศรีภูมิ บ้านหิน หมู่ที่ ...[วันที่ 2023-08-11][ผู้อ่าน 16]
 
  เปิดงานโครงการผู้สูงวัยใส่ใจคนพิการ[วันที่ 2023-08-11][ผู้อ่าน 13]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36