องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกั...[วันที่ 2022-09-02][ผู้อ่าน 30]
 
  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ...[วันที่ 2022-08-29][ผู้อ่าน 34]
 
  นายกลงพื้นที่สำรวจบริเวณน้ำท่วมขังเพื่อแก้ปัญหาควา...[วันที่ 2022-08-24][ผู้อ่าน 113]
 
  ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุลากร อบต.อุทัยสวรรค์[วันที่ 2022-08-03][ผู้อ่าน 83]
 
  เดินทางไปส่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล[วันที่ 2022-08-02][ผู้อ่าน 85]
 
  โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิ...[วันที่ 2022-07-18][ผู้อ่าน 67]
 
  การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ...[วันที่ 2022-07-12][ผู้อ่าน 70]
 
  โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พ...[วันที่ 2022-06-23][ผู้อ่าน 80]
 
  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหาม...[วันที่ 2022-06-20][ผู้อ่าน 95]
 
  ท่านนายกฯ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพช...[วันที่ 2022-06-01][ผู้อ่าน 114]
 
  โครงการเยาวชนสร้างชุมชนสุจริต ป้องกันการทุจริต ปลู...[วันที่ 2022-05-30][ผู้อ่าน 122]
 
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหา ป้องกัน และควบคุม...[วันที่ 2022-05-26][ผู้อ่าน 112]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31