องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  อบรมโครงการหนองบัวลำภู Smart citizen[วันที่ 2022-09-06][ผู้อ่าน 47]
 
  การประกวดการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภา...[วันที่ 2022-09-05][ผู้อ่าน 101]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามร่วมกับแขวงการทางหลวงแ...[วันที่ 2022-09-02][ผู้อ่าน 79]
 
  คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักปรกันสุขภาพตำบลบ้านขามเข...[วันที่ 2022-09-02][ผู้อ่าน 53]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกั...[วันที่ 2022-09-02][ผู้อ่าน 39]
 
  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ...[วันที่ 2022-08-29][ผู้อ่าน 42]
 
  นายกลงพื้นที่สำรวจบริเวณน้ำท่วมขังเพื่อแก้ปัญหาควา...[วันที่ 2022-08-24][ผู้อ่าน 131]
 
  ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุลากร อบต.อุทัยสวรรค์[วันที่ 2022-08-03][ผู้อ่าน 93]
 
  เดินทางไปส่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล[วันที่ 2022-08-02][ผู้อ่าน 97]
 
  โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิ...[วันที่ 2022-07-18][ผู้อ่าน 77]
 
  การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ...[วันที่ 2022-07-12][ผู้อ่าน 79]
 
  โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พ...[วันที่ 2022-06-23][ผู้อ่าน 89]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32