องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามั...[วันที่ 2019-02-15][ผู้อ่าน 535]
 
  กิจกรรมถวายราชสักการะพระราชนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศว...[วันที่ 2019-01-21][ผู้อ่าน 536]
 
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562[วันที่ 2019-01-14][ผู้อ่าน 553]
 
  กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย (เดือน...[วันที่ 2019-01-07][ผู้อ่าน 557]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 บ้าน...[วันที่ 2018-12-31][ผู้อ่าน 584]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตำบลบ้านขาม ประจำปี...[วันที่ 2018-12-26][ผู้อ่าน 510]
 
  ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบ...[วันที่ 2018-12-06][ผู้อ่าน 133757902]
 
  โครงการปรับปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพ[วันที่ 2018-12-04][ผู้อ่าน 506]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ตำบลบ้านขาม ประจำป...[วันที่ 2018-12-03][ผู้อ่าน 493]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยวิสา...[วันที่ 2018-11-13][ผู้อ่าน 414]
 
  กิจกรรมทำความสะอาด อบต.[วันที่ 2018-11-08][ผู้อ่าน 420]
 
  กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย (เดือ...[วันที่ 2018-11-06][ผู้อ่าน 415]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36