องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและมหกรรมกีฬาเดินวิ่ง[วันที่ 2017-05-31][ผู้อ่าน 531]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลบ้านขาม ...[วันที่ 2017-05-30][ผู้อ่าน 409]
 
  พิํธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว "โครงการส่งเสริมราชินีข้าว...[วันที่ 2017-05-26][ผู้อ่าน 482]
 
  โครงการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ตามแนวทาง 3RS ประชาร...[วันที่ 2017-04-26][ผู้อ่าน 428]
 
  พิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาร...[วันที่ 2017-04-25][ผู้อ่าน 508]
 
  โครงการเสริมสร้างสุขภาพกาย ดูแลสุขภาพใจ ผู้สูงวัยต...[วันที่ 2017-04-17][ผู้อ่าน 438]
 
  พิธีมอบเอกสารหนังสือสำคัญรับเงิน กษ.04 แก่เกษตรกรผ...[วันที่ 2017-04-10][ผู้อ่าน 466]
 
  กิจกรรมล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ปี 2560[วันที่ 2017-04-07][ผู้อ่าน 379]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้า...[วันที่ 2017-03-13][ผู้อ่าน 410]
 
  โครงการเข้าเฝ้าแสดงความอาลัยกราบถวายบังคมพระบรมศพ ...[วันที่ 2017-03-10][ผู้อ่าน 510]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้า...[วันที่ 2017-03-09][ผู้อ่าน 470]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักง...[วันที่ 2017-02-20][ผู้อ่าน 384]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31