องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  การประชุมประชาคมระดับตำบลฯ[วันที่ 2016-11-11][ผู้อ่าน 418]
 
  การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติรา...[วันที่ 2016-11-11][ผู้อ่าน 420]
 
  ร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห...[วันที่ 2016-11-08][ผู้อ่าน 366]
 
  ร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห...[วันที่ 2016-10-31][ผู้อ่าน 427]
 
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับส...[วันที่ 2016-10-26][ผู้อ่าน 459]
 
  ร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๙[วันที่ 2016-10-24][ผู้อ่าน 404]
 
  ร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห...[วันที่ 2016-10-24][ผู้อ่าน 418]
 
  ต้อนรับนักทรัพยากรบุคคล โอน/ย้ายมาใหม่[วันที่ 2016-10-06][ผู้อ่าน 496]
 
  พิธีเปิดป้ายและการประชุมศูนย์บริการคนพิการองค์การบ...[วันที่ 2016-09-27][ผู้อ่าน 1106]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภา...[วันที่ 2016-09-26][ผู้อ่าน 442]
 
  โครงการพัฒนาอาชีพผู้สูงวัยก้าวไกลสู่อาเซียน[วันที่ 2016-09-23][ผู้อ่าน 436]
 
  โครงการคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีบประมาณ 2559[วันที่ 2016-09-16][ผู้อ่าน 434]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31