องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  กิจกรรมล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ปี 2560[วันที่ 2017-04-07][ผู้อ่าน 415]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้า...[วันที่ 2017-03-13][ผู้อ่าน 452]
 
  โครงการเข้าเฝ้าแสดงความอาลัยกราบถวายบังคมพระบรมศพ ...[วันที่ 2017-03-10][ผู้อ่าน 570]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้า...[วันที่ 2017-03-09][ผู้อ่าน 543]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักง...[วันที่ 2017-02-20][ผู้อ่าน 423]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามั...[วันที่ 2017-02-13][ผู้อ่าน 450]
 
  การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน[วันที่ 2017-02-01][ผู้อ่าน 397]
 
  รับ-มอบกระเช้า ปีใหม่[วันที่ 2017-01-05][ผู้อ่าน 447]
 
  กิจกรรมงานปีใหม่[วันที่ 2016-12-30][ผู้อ่าน 397]
 
  โครงการจัดตั้งจุดตรวจ-รับบริการประชาชน ช่วงเทศกาลป...[วันที่ 2016-12-29][ผู้อ่าน 481]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ตำบลบ้านขาม ปีงบปร...[วันที่ 2016-12-20][ผู้อ่าน 478]
 
  งานบุญกุ้มข้าวใหญ่[วันที่ 2016-12-12][ผู้อ่าน 388]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21หน้า 22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36