องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  พิธีเปิดป้ายและการประชุมศูนย์บริการคนพิการองค์การบ...[วันที่ 2016-09-27][ผู้อ่าน 1151]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภา...[วันที่ 2016-09-26][ผู้อ่าน 452]
 
  โครงการพัฒนาอาชีพผู้สูงวัยก้าวไกลสู่อาเซียน[วันที่ 2016-09-23][ผู้อ่าน 447]
 
  โครงการคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีบประมาณ 2559[วันที่ 2016-09-16][ผู้อ่าน 445]
 
  โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบ...[วันที่ 2016-09-14][ผู้อ่าน 473]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามั...[วันที่ 2016-08-22][ผู้อ่าน 449]
 
  โครงการท้องถิ่นไทนร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขีย...[วันที่ 2016-08-15][ผู้อ่าน 443]
 
  พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พ...[วันที่ 2016-08-15][ผู้อ่าน 535]
 
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประม...[วันที่ 2016-07-25][ผู้อ่าน 463]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามั...[วันที่ 2016-06-15][ผู้อ่าน 481]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยวิสา...[วันที่ 2016-05-30][ผู้อ่าน 534]
 
  โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลแลนจ์เดย์" ตำบลบ้า...[วันที่ 2016-05-30][ผู้อ่าน 542]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32