องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบ...[วันที่ 2016-09-14][ผู้อ่าน 462]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามั...[วันที่ 2016-08-22][ผู้อ่าน 440]
 
  โครงการท้องถิ่นไทนร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขีย...[วันที่ 2016-08-15][ผู้อ่าน 433]
 
  พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พ...[วันที่ 2016-08-15][ผู้อ่าน 506]
 
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประม...[วันที่ 2016-07-25][ผู้อ่าน 406]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามั...[วันที่ 2016-06-15][ผู้อ่าน 474]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยวิสา...[วันที่ 2016-05-30][ผู้อ่าน 523]
 
  โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลแลนจ์เดย์" ตำบลบ้า...[วันที่ 2016-05-30][ผู้อ่าน 513]
 
  การประชุมเวทีประชาคมแผนระดับตำบล (แผนพันฒนาสามปี พ...[วันที่ 2016-05-25][ผู้อ่าน 477]
 
  โครงการออกหน่วยบริการประชาชน (อบจ.หนองบัวลำภูหัวใจ...[วันที่ 2016-05-10][ผู้อ่าน 447]
 
  วันฉัตรมงคล[วันที่ 2016-05-05][ผู้อ่าน 436]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลบ้านขาม ...[วันที่ 2016-05-04][ผู้อ่าน 444]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31