องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  อบรมโครงการหนองบัวลำภู Smart citizen[วันที่ 2022-09-06][ผู้อ่าน 76]
 
  การประกวดการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภา...[วันที่ 2022-09-05][ผู้อ่าน 137]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามร่วมกับแขวงการทางหลวงแ...[วันที่ 2022-09-02][ผู้อ่าน 103]
 
  คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักปรกันสุขภาพตำบลบ้านขามเข...[วันที่ 2022-09-02][ผู้อ่าน 86]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกั...[วันที่ 2022-09-02][ผู้อ่าน 73]
 
  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ...[วันที่ 2022-08-29][ผู้อ่าน 70]
 
  นายกลงพื้นที่สำรวจบริเวณน้ำท่วมขังเพื่อแก้ปัญหาควา...[วันที่ 2022-08-24][ผู้อ่าน 183]
 
  ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุลากร อบต.อุทัยสวรรค์[วันที่ 2022-08-03][ผู้อ่าน 129]
 
  เดินทางไปส่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล[วันที่ 2022-08-02][ผู้อ่าน 142]
 
  โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิ...[วันที่ 2022-07-18][ผู้อ่าน 121]
 
  การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ...[วันที่ 2022-07-12][ผู้อ่าน 119]
 
  โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พ...[วันที่ 2022-06-23][ผู้อ่าน 119]
 

|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36