องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยที่ 1...[วันที่ 2021-02-12][ผู้อ่าน 332]
 
  โครงการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ขยะรีไซเคิลตำบ...[วันที่ 2021-02-10][ผู้อ่าน 367]
 
  โครงการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ขยะรีไซเคิลตำบ...[วันที่ 2021-02-09][ผู้อ่าน 246]
 
  พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสั...[วันที่ 2021-01-19][ผู้อ่าน 344]
 
  มอบวารสารสื่อสิ่งพิมพ์ (ปฏิทิน) ให้แก่ส่วนราชการใน...[วันที่ 2021-01-12][ผู้อ่าน 322]
 
  กิจกรรมการออกจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ...[วันที่ 2021-01-08][ผู้อ่าน 273]
 
  กิจกรรม "CSR : เราอาสาทำความดี สภาเด็กและเยาวชนตำ...[วันที่ 2020-12-27][ผู้อ่าน 270]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักง...[วันที่ 2020-12-21][ผู้อ่าน 273]
 
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองสอ...[วันที่ 2020-11-25][ผู้อ่าน 315]
 
  การประชุมคณะกรรมการเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน[วันที่ 2020-11-16][ผู้อ่าน 352]
 
  การปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นพื่อดูแ...[วันที่ 2020-11-16][ผู้อ่าน 357]
 
  พิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพร...[วันที่ 2020-11-15][ผู้อ่าน 340]
 

|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32