องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 


  กิจกรรม ๕ ส[วันที่ 2015-10-14][ผู้อ่าน 537]
 
  กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย[วันที่ 2015-10-12][ผู้อ่าน 543]
 
  โครงการซ่อมบ้านผู้สูงอายุ[วันที่ 2015-10-06][ผู้อ่าน 637]
 
  โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน สร้างคน สร้างชาติด้วยค่...[วันที่ 2015-09-29][ผู้อ่าน 506]
 
  การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการดำเนินงาน...[วันที่ 2015-09-29][ผู้อ่าน 543]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้สารไอโอดีน[วันที่ 2015-09-28][ผู้อ่าน 599]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริ...[วันที่ 2015-09-17][ผู้อ่าน 647]
 
  พิธีมอบข้าวสารญี่ป่น[วันที่ 2015-09-05][ผู้อ่าน 555]
 
  โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึ...[วันที่ 2015-08-28][ผู้อ่าน 512]
 
  โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๕๘[วันที่ 2015-08-20][ผู้อ่าน 551]
 
  กิจกรรม "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่"[วันที่ 2015-08-17][ผู้อ่าน 540]
 
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ...[วันที่ 2015-08-15][ผู้อ่าน 530]
 

หน้า
<< 1 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 >> 40 ไปหน้าที่