องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 


  โครงการอบรมให้ความรู้การดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพช...[วันที่ 2014-09-23][ผู้อ่าน 517]
 
  มอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุที่ที 90 ปีขึ้นไป[วันที่ 2014-09-19][ผู้อ่าน 497]
 
  โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์ก...[วันที่ 2014-09-12][ผู้อ่าน 762]
 
  มอบอุปกรณ์กีฬา[วันที่ 2014-09-08][ผู้อ่าน 537]
 
  โครงการเฝ้าระวังโภชนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรก...[วันที่ 2014-09-03][ผู้อ่าน 287]
 
  การประชุมประจำเดือน(สัญจร) อำเภอเมืองหนองบัวลำภู[วันที่ 2014-09-02][ผู้อ่าน 776]
 
  การประกาศผลการประกวดนวัตกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลื...[วันที่ 2014-08-29][ผู้อ่าน 560]
 
  การประชุมปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัด...[วันที่ 2014-08-27][ผู้อ่าน 600]
 
  มหกรรม พม.รวมพลังสร้างสุขสู่คนไทย ด้วยใจเดียวกัน[วันที่ 2014-08-19][ผู้อ่าน 532]
 
  กิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่ผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาคุณภ...[วันที่ 2014-08-13][ผู้อ่าน 532]
 
  โครงการ "วันแม่แห่งชาติ" 12 สิงหามหาราชินี ประจำป...[วันที่ 2014-08-12][ผู้อ่าน 563]
 
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ์[วันที่ 2014-08-08][ผู้อ่าน 497]
 

หน้า
<< 1 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >> 40 ไปหน้าที่