องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ "12 สิงหามหาราชินี" และกิจกร...[วันที่ 2014-08-08][ผู้อ่าน 573]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม[วันที่ 2014-08-07][ผู้อ่าน 503]
 
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ด้อยโ...[วันที่ 2014-07-21][ผู้อ่าน 523]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภา...[วันที่ 2014-07-18][ผู้อ่าน 496]
 
  โครงการสืบสานงานเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗[วันที่ 2014-07-10][ผู้อ่าน 624]
 
  โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น...[วันที่ 2014-07-09][ผู้อ่าน 632]
 
  การรับการตรวจประเมินฯ จากจังหวัด[วันที่ 2014-07-09][ผู้อ่าน 519]
 
  การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลเชิงบูรณากา...[วันที่ 2014-07-01][ผู้อ่าน 535]
 
  ออกตรวจเยี่ยมคุ้มและหารือการเตรียมกิจกรรม[วันที่ 2014-06-27][ผู้อ่าน 522]
 
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมคณะผู้บริหาร ...[วันที่ 2014-06-25][ผู้อ่าน 735]
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม[วันที่ 2014-06-24][ผู้อ่าน 563]
 
  การออกพื้นที่ของชุดปฏิบัติการตำบลเพื่อขับเคลื่อนกา...[วันที่ 2014-06-20][ผู้อ่าน 526]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34หน้า 35|36|37