องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์ฯ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 30 พ.ย. 2561 ]253
2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2564) [ 30 พ.ค. 2559 ]266
3 แผนยุทธศาสตร์(บทที่1) [ 29 เม.ย. 2557 ]258
4 แผนยุทธศาสตร์(ส่วนที่2) [ 29 เม.ย. 2557 ]256
5 แผนยุทธศาสตร์(ส่วนที่3) [ 29 เม.ย. 2557 ]269
6 แผนยุทธศาสตร์(ส่วนที่4) [ 29 เม.ย. 2557 ]270
7 แผนยุทธศาสตร์(ส่วนที่5) [ 29 เม.ย. 2557 ]261
8 แผนยุทธศาสตร์(ส่วนที่6) [ 29 เม.ย. 2557 ]256