องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 


  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ "12 สิงหามหาราชินี" และกิจกร...[วันที่ 2014-08-08][ผู้อ่าน 582]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม[วันที่ 2014-08-07][ผู้อ่าน 510]
 
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ด้อยโ...[วันที่ 2014-07-21][ผู้อ่าน 534]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภา...[วันที่ 2014-07-18][ผู้อ่าน 503]
 
  โครงการสืบสานงานเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗[วันที่ 2014-07-10][ผู้อ่าน 637]
 
  โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น...[วันที่ 2014-07-09][ผู้อ่าน 650]
 
  การรับการตรวจประเมินฯ จากจังหวัด[วันที่ 2014-07-09][ผู้อ่าน 533]
 
  การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลเชิงบูรณากา...[วันที่ 2014-07-01][ผู้อ่าน 551]
 
  ออกตรวจเยี่ยมคุ้มและหารือการเตรียมกิจกรรม[วันที่ 2014-06-27][ผู้อ่าน 539]
 
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมคณะผู้บริหาร ...[วันที่ 2014-06-25][ผู้อ่าน 753]
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม[วันที่ 2014-06-24][ผู้อ่าน 574]
 
  การออกพื้นที่ของชุดปฏิบัติการตำบลเพื่อขับเคลื่อนกา...[วันที่ 2014-06-20][ผู้อ่าน 540]
 

หน้า
<< 1 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >> 40 ไปหน้าที่