องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยวิสา...[วันที่ 2016-12-01][ผู้อ่าน 425]
 
  พิธีมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม[วันที่ 2016-11-28][ผู้อ่าน 448]
 
  งานพิธีวางพานดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พ...[วันที่ 2016-11-16][ผู้อ่าน 468]
 
  การเข้าเฝ้าถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิน ม...[วันที่ 2016-11-15][ผู้อ่าน 442]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามั...[วันที่ 2016-11-14][ผู้อ่าน 405]
 
  การประชุมประชาคมระดับตำบลฯ[วันที่ 2016-11-11][ผู้อ่าน 463]
 
  การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติรา...[วันที่ 2016-11-11][ผู้อ่าน 469]
 
  ร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห...[วันที่ 2016-11-08][ผู้อ่าน 401]
 
  ร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห...[วันที่ 2016-10-31][ผู้อ่าน 464]
 
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับส...[วันที่ 2016-10-26][ผู้อ่าน 500]
 
  ร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๙[วันที่ 2016-10-24][ผู้อ่าน 444]
 
  ร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห...[วันที่ 2016-10-24][ผู้อ่าน 459]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22หน้า 23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36