องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  พิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบา...[วันที่ 2014-11-14][ผู้อ่าน 444]
 
  โครงการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้หลัก 3อ.[วันที่ 2014-11-10][ผู้อ่าน 766]
 
  พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้...[วันที่ 2014-10-24][ผู้อ่าน 422]
 
  โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำป...[วันที่ 2014-10-16][ผู้อ่าน 231]
 
  ต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินงานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอ...[วันที่ 2014-10-15][ผู้อ่าน 464]
 
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกอ้อย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗[วันที่ 2014-10-04][ผู้อ่าน 472]
 
  โครงการตรวจติดตามงานในหน้าที่นายอำเภอเมืองหนองบัวล...[วันที่ 2014-10-02][ผู้อ่าน 450]
 
  กิจกรรมทำความสะอาด[วันที่ 2014-09-26][ผู้อ่าน 457]
 
  การฝึกอบรมทำลูกประคบสมุนไพร[วันที่ 2014-09-25][ผู้อ่าน 609]
 
  ร่วมงานเชิดชูเกียรติและแสดงมุทิตาจิตข้าราชการครูแล...[วันที่ 2014-09-25][ผู้อ่าน 423]
 
  การถ่ายทอดภูมิปัญญา รำวงคองก้า แมงตับเต่า[วันที่ 2014-09-24][ผู้อ่าน 569]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้การดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพช...[วันที่ 2014-09-23][ผู้อ่าน 454]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26หน้า 27|28|29|30|31