องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  งานวันท้องถิ่นไทย[วันที่ 2016-03-18][ผู้อ่าน 467]
 
  พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรกิจกรรมศึกษาเพื่อต่อต้าน...[วันที่ 2016-03-17][ผู้อ่าน 583]
 
  พิธีมอบเสื้อเรารักในหลวง[วันที่ 2016-03-04][ผู้อ่าน 502]
 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององ...[วันที่ 2016-02-22][ผู้อ่าน 521]
 
  โครงการสนับสนุนการดำเนินงานออกให้บริการหน่วยบำบัดท...[วันที่ 2016-02-18][ผู้อ่าน 473]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามั...[วันที่ 2016-02-16][ผู้อ่าน 468]
 
  พิธีวันยุทธหัตถีบวงสรวงดวงวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหา...[วันที่ 2016-01-19][ผู้อ่าน 497]
 
  มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบั...[วันที่ 2016-01-13][ผู้อ่าน 500]
 
  โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘[วันที่ 2016-01-11][ผู้อ่าน 489]
 
  โครงการจุดตรวจบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕...[วันที่ 2016-01-01][ผู้อ่าน 474]
 
  ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ...[วันที่ 2015-12-07][ผู้อ่าน 641]
 
  พิธีสมโภชพระธาตุเจดีย์ และเจริญพุทธมนต์เนื่องด้วยน...[วันที่ 2015-12-05][ผู้อ่าน 498]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25หน้า 26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36