องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  กิจกรรมทำความสะอาด[วันที่ 2014-09-26][ผู้อ่าน 515]
 
  การฝึกอบรมทำลูกประคบสมุนไพร[วันที่ 2014-09-25][ผู้อ่าน 658]
 
  ร่วมงานเชิดชูเกียรติและแสดงมุทิตาจิตข้าราชการครูแล...[วันที่ 2014-09-25][ผู้อ่าน 461]
 
  การถ่ายทอดภูมิปัญญา รำวงคองก้า แมงตับเต่า[วันที่ 2014-09-24][ผู้อ่าน 613]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้การดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพช...[วันที่ 2014-09-23][ผู้อ่าน 491]
 
  มอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุที่ที 90 ปีขึ้นไป[วันที่ 2014-09-19][ผู้อ่าน 470]
 
  โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์ก...[วันที่ 2014-09-12][ผู้อ่าน 730]
 
  มอบอุปกรณ์กีฬา[วันที่ 2014-09-08][ผู้อ่าน 513]
 
  โครงการเฝ้าระวังโภชนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรก...[วันที่ 2014-09-03][ผู้อ่าน 257]
 
  การประชุมประจำเดือน(สัญจร) อำเภอเมืองหนองบัวลำภู[วันที่ 2014-09-02][ผู้อ่าน 742]
 
  การประกาศผลการประกวดนวัตกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลื...[วันที่ 2014-08-29][ผู้อ่าน 533]
 
  การประชุมปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัด...[วันที่ 2014-08-27][ผู้อ่าน 577]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31หน้า 32|33|34|35|36