องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  ร่วมพิธีบวงสรวงเพื่อเคลื่อนย้ายพระบรมรูปสมเด็จพระน...[วันที่ 2014-06-12][ผู้อ่าน 556]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ ส...[วันที่ 2014-06-11][ผู้อ่าน 478]
 
  โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒...[วันที่ 2014-06-09][ผู้อ่าน 495]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลบ้านขาม ...[วันที่ 2014-06-09][ผู้อ่าน 436]
 
  โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น...[วันที่ 2014-06-09][ผู้อ่าน 481]
 
  โครงการอบส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ....[วันที่ 2014-06-07][ผู้อ่าน 444]
 
  การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่...[วันที่ 2014-06-05][ผู้อ่าน 233]
 
  โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายยุติธรรมช...[วันที่ 2014-05-15][ผู้อ่าน 197]
 
  พิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาร...[วันที่ 2014-05-12][ผู้อ่าน 444]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพฯกลุ่มอาชีพระยะสั้น บ.ดอนนาดี(2...[วันที่ 2014-04-28][ผู้อ่าน 476]
 
  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุตำบลบ้...[วันที่ 2014-04-28][ผู้อ่าน 548]
 
  วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ(29 มี.ค.57)ณ ...[วันที่ 2014-04-28][ผู้อ่าน 484]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29หน้า 30|31