องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  มอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุที่ที 90 ปีขึ้นไป[วันที่ 2014-09-19][ผู้อ่าน 434]
 
  โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์ก...[วันที่ 2014-09-12][ผู้อ่าน 660]
 
  มอบอุปกรณ์กีฬา[วันที่ 2014-09-08][ผู้อ่าน 469]
 
  โครงการเฝ้าระวังโภชนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรก...[วันที่ 2014-09-03][ผู้อ่าน 216]
 
  การประชุมประจำเดือน(สัญจร) อำเภอเมืองหนองบัวลำภู[วันที่ 2014-09-02][ผู้อ่าน 667]
 
  การประกาศผลการประกวดนวัตกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลื...[วันที่ 2014-08-29][ผู้อ่าน 492]
 
  การประชุมปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัด...[วันที่ 2014-08-27][ผู้อ่าน 529]
 
  มหกรรม พม.รวมพลังสร้างสุขสู่คนไทย ด้วยใจเดียวกัน[วันที่ 2014-08-19][ผู้อ่าน 468]
 
  กิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่ผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาคุณภ...[วันที่ 2014-08-13][ผู้อ่าน 460]
 
  โครงการ "วันแม่แห่งชาติ" 12 สิงหามหาราชินี ประจำป...[วันที่ 2014-08-12][ผู้อ่าน 490]
 
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ์[วันที่ 2014-08-08][ผู้อ่าน 424]
 
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ "12 สิงหามหาราชินี" และกิจกร...[วันที่ 2014-08-08][ผู้อ่าน 503]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27หน้า 28|29|30|31