องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  ประชุมเวทีประชาคมแผนระดับตำบล (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒...[วันที่ 2015-05-11][ผู้อ่าน 529]
 
  โครงหารป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลบ้านขาม ...[วันที่ 2015-05-11][ผู้อ่าน 512]
 
  พิธีงานวันฉัตรมงคล ปี 2558[วันที่ 2015-05-06][ผู้อ่าน 522]
 
  พิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูวิสิฐเจติยาพิทักษ์[วันที่ 2015-04-16][ผู้อ่าน 654]
 
  โครงการจุดตรวจ-บริการประะชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ...[วันที่ 2015-04-10][ผู้อ่าน 495]
 
  พิธีงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย...[วันที่ 2015-04-03][ผู้อ่าน 519]
 
  พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร ในกิจกรรมการศึกษาเพื่อต่...[วันที่ 2015-03-23][ผู้อ่าน 509]
 
  โครงการ วัน อปพร. ๒๕๕๘[วันที่ 2015-03-20][ผู้อ่าน 535]
 
  โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558[วันที่ 2015-03-19][ผู้อ่าน 569]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน...[วันที่ 2015-03-17][ผู้อ่าน 529]
 
  ร่วมกิจกรรมกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน[วันที่ 2015-03-09][ผู้อ่าน 560]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านขาม ประจำปี...[วันที่ 2015-02-16][ผู้อ่าน 527]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28หน้า 29|30|31|32|33|34|35|36